خدمات مطبوعاتی و روابط عمومی

صدایمان را با چشمهایتان بشنوید !

درک مفهوم محتوا، شناخت از حوزه رسانه اعم از روزنامه، مجله، خبرگزاري و سايت اطلاع رساني، گرافيک و طراحي ويژه و منحصر به فرد، تجربه ايجاد و پشتيباني نشریات تخصصی، سرعت توليد و عملياتي کردن پروژه شما در حداقل زمان با توجه به تيم قدرتمند فني و اجرايي و در نهايت مشتري مداري، اخلاق گرايي و حرفه اي گري همه و همه تضمين کننده اجراي موفق پروژه شما در کانون تبلیغات توسعه خواهد بود. این مجموعه همواره تلاش نموده تا با رصد مسیر تولد تا توسعه فناوری‌های رسانه ای در کشورهای توسعه یافته و همچنین بررسی تجربیات موفق در امر ترویج علوم رسانه، ارتباطات جمعی و مطبوعات، خدماتی متمایز و اثرگذار را در این حوزه ارائه نماید. در اين بين آن چه کانون تبلیغات توسعه را از ديگر رقيبان خود متمايز ساخته، شناخت، تجربه و دانش تيم مديريتي، فني و اجرايي کانون از رسانه و خدمات و فعالیت های مطبوعاتی می باشد. همچنین از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﺪف ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ها نباید از اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ نموده و باید ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻀﻮر داشته باشند. واﺣﺪ خدمات ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ، رسانه ای و روابط عمومی ﮐﺎﻧﻮن تبلیغات توسعه، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨﮥ ﮐﺎﻧﺎل های ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار داده و به پشتوانه بيش از 10 سال سابقه فعاليت در حوزه رسانه، ارتباط های ویژه با مطبوعات استانی و سراسری و اجرای تعداد کثیری از نشریات تخصصی، ویژه نامه ها و بولتن های داخلی ارگانی، توانسته سهم قابل توجهی از فعالیت های مطبوعاتی استان فارس را به خود اختصاص دهد.

1- تهیه و انتشار انواع خبرنامه و بولتن داخلی ویژه ارگان ها و تشکل ها  2- تهیه و انتشار انواع ویژه نامه های انتخاباتی، مناسبت ها ، همایش ها، سمینار ها، جشنواره ها و نمایشگاهها 
3- تهیه و انتشار انواع نشریات عمومی و تخصصی  4- درج آگهی و رپرتاژ آگهی در مطبوعات استانی و سراسری  5- تهیه انواع گزارش، خبر و مصاحبه های اختصاصی 
6- تنظیم و ویراستاری تخصصی انواع مقالات، اخبار، گزارش ها و مصاحبه   7- انجام خدمات رپرتاژ آگهی و روابط عمومی و تامین محتوای اطلاعاتی انواع رسانه های چاپی و الکترونیکی با توجه به زمینه و موضوع درخواستی

 

نمونه کارها