اقتصاد مبتنی بر آمار و اطلاعات، اساس توسعه پایدار

عصري كه آن را با نام عصر اطلاعات و ارتباطات مي شناسیم، بدون حضور ابزارهایی چون بانك‌هاي اطلاعاتي، هویت خود را از دست خواهد داد. توليد اطلاعات پالایش شده و دسترسي به موقع به آنها، موجب تصميم‌گيري های سریع، صحیح و خردمندانه می گردد. از اين رو اقتصاد اطلاعات محور با نرخ رشد شگفت‌آوری در حال دگرگون كردن موازنه هاي اقتصادي در سراسر دنیا می باشد. مجموعه کانون تبلیغات توسعه به عنوان دپارتمان تخصصی بانک های جامع اطلاعاتی تخصصی در استان فارس با اهداف فوق راه اندازی گردیده و تاکنون با حمایت دستگاه های اجرایی توسعه محور، مجموعه های نفیس و ارزشمندی را در اختیار مخاطبان و جوامع هدف قرار داده است. این بانک ها حاوی اطلاعات تجاری طبقه بندی شده تمامی واحدهای فعال در حوزه های مختلف که به شکل های مختلف از جمله کتاب نفیس ، سی دی مالتی مدیا ( چند رسانه ای )، اپلیکیشن موبایل و وب سایت تهیه و تدوین می گردد. بانک های جامع اطلاعاتی در فواصل زمانی برنامه ریزی شده به روز رسانی می گردند.

1- بانک جامع اطلاعات صنعت، معدن و تجارت استان فارس   2- بانک جامع اطلاعات شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس   3- بانک جامع اطلاعات شهرک صنعتی بزرگ شیراز  
4- بانک جامع اطلاعات تعاون استان فارس  
5- بانک جامع اطلاعات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس  6- بانک جامع اطلاعات کالاهای استاندارد استان فارس   
7- بانک جامع اطلاعات صنعت ساختمان، شهرسازی و راهسازی استان فارس  
8- بانک جامع اطلاعات صنعت فرش دستباف استان فارس  9- بانک جامع اطلاعات خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی شیراز  
10- بانک جامع اطلاعات صنایع برق و الکترونیک استان فارس  11- بانک جامع اطلاعات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات استان فارس  
12- بانک جامع اطلاعات صنایع غذایی و دارویی استان فارس  
13- بانک جامع اطلاعات صنایع خودرو و نیرومحرکه شیراز  14- بانک جامع اطلاعات صنعت سنگ استان فارس  15- بانک جامع اطلاعات زنان توانمند استان فارس  

16- بانک جامع اطلاعات دامپزشکی و صنایع و خدمات وابسته استان فارس  17- بانک جامع اطلاعات خدمات آموزش و مشاوره استان فارس  18- بانک جامع اطلاعات توانمندی های ورزشی استان فارس  
19- بانک جامع اطلاعات توانمندی های صادراتی استان فارس  
20- بانک جامع اطلاعات خدمات بانکی، مالی و اعتباری و بیمه ای استان فارس  21- بانک جامع اطلاعات مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس