توسعه

توسعه

تبلیغات و اسپانسرینگ ورزشی

توانمندی ها

ورزش صنعتی است به شدت مورد توجه مردم و رسانه ها و این ویژگی به ذات و طبیعت آن که نشاط، سرگرمی، شور، هیجان و سرزندگی را یکجا با خود دارد بر می گردد. توجه بسیار مردم و رسانه ها به ورزش سبب شده که فعالان و بنگاههای اقتصادی برای تبلیغ و ترویج کالا و خدمات خود و کسب سهم بیشتری از بازار نسبت به رقباء از محبوبیت و جذابیت تیم های ورزشی، قهرمانان و میادین ورزشی بهره برده و از این طریق به پیوند نام و برند خود با نام و برند باشگاهها و چهره های ورزشی علاقه روزافزون نشان دهند و از این طریق رابطه و نزدیکی بیشتری با مخاطبین، جوامع هدف و مصرف کنندگان کالا و خدمات خود ایجاد کرده و بدین ترتیب علاوه بر اینکه بر فروش و سود خود می افزایند درک و تصویر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قوی تری از برند و نام خود را در اذهان مصرف کنندگان ترسیم می کنند. در چنین شرایطی از دیدگاه کارشناسان ورزشی، رسانه ای و بازاریابی به قدری این ویژگی ورزش برجسته شده که گروهی حتی ورزش را نیز نوعی رسانه تلقی می کنند و این موضوع اهمیت تبلیغات از طریق ورزش را نمایان می سازد.
کانون تبلیغات توسعه به پشتوانه ارتباط های قدرتمند دو سویه با فعالان اقتصادی و فعالان ورزشی، سرویس های مطلوب و منحصر به فردی را در اختیار شما قرار می دهد.
 
 
  • جذب اسپانسر برای تیم ها و باشگاههای ورزشی و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات و سرویس های مطلوب به اسپانسر

  • ارائه مشاوره به صاحبان صنایع و مشاغل و برنامه ریزی جهت انتخاب بهترین گزینه تبلیغاتی در حوزه ورزش

  • تبلیغات روی پیراهن ورزشی ورزشکاران و تیم های مختلف ورزشی  

  • تبلیغات در فضاهای تبلیغاتی مجموعه های ورزشی

  • تبلیغات کالاها و خدمات با استفاده از چهره های مطرح و برجسته ورزشی

بازگشت به صفحه اصلی